Takashi Iwasaki
Sauceireminidenkikasa   
coloured pencil on paper   10 x 7.5 Inches