Takashi Iwasaki
Sangoshou   
embroidery thread on canvas   12 x 12 Inches