Karina Irvine
The Assassination   
c-print   30 x 30 Inches