Karina Irvine
Nessie   
digital print   20 x 20 Inches